Welkom bij King Immigration Law

Het vreemdelingenrecht is in beweging. Een keerpunt in de ontwikkeling van het vreemdelingenrecht, is de in 1994 inwerking getreden afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging. De wetgever heeft met deze wetswijziging kennelijk willen bereiken, dat niet het beroepsrecht van de advocaat, maar de instemming van de cliënt met de voorgestelde aanpak als uitvloeisel van diens aanspraak op ‘goede rechtshulp’ meer dan voorheen de legitimerende basis voor het optreden van de rechtshulpverlener moet gaan vormen. De juridisch geschoolde rechtshulpverlener heeft te handelen in het belang van de cliënt en omdat de cliënt daarop mag vertrouwen is dat de basis van diens instemming.

Wij zijn een juristenkantoor, dat sinds 1 maart 1993 met verstand van zaken de rechtspraktijk uitoefent. Wij ontlenen onze deskundigheid aan jaren lange praktijk ervaring in het vreemdelingenrecht, nationaliteitsrecht en humanitairrecht. Ook treden wij op als erkende mediator in geschillen.

Op ons rust de plicht om de cliënt die vertrouwen heeft in onze inspanningen, voordat de opdracht wordt aanvaard, te wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand bij de sociale advocatuur. Dit zijn wij verplicht te doen, omdat wij willen dat de cliënt bewust de keuze maakt voor de rechtsbijstand die zijn voorkeur heeft.