Header Overlay
NL-Flag
UK-Flag

ERVAREN JURIDISCH ADVISEUR IN NEDERLANDS

IMMIGRATIERECHT EN NATIONALITEITSRECHT


Het vreemdelingenrecht is in beweging. Een keerpunt in de ontwikkeling van het vreemdelingenrecht, is de in 1994 inwerking getreden afschaffing van de verplichte procesvertegenwoordiging.

De wetgever heeft met deze wetswijziging kennelijk willen bereiken, dat niet het beroepsrecht van de advocaat, maar de instemming van de cliënt met de voorgestelde aanpak als uitvloeisel van diens aanspraak op ‘goede rechtshulp’ meer dan voorheen de legitimerende basis voor het optreden van de rechtshulpverlener moet gaan vormen.

De juridisch geschoolde rechtshulpverlener heeft te handelen in het belang van de cliënt en omdat de cliënt daarop mag vertrouwen is dat de basis van diens instemming.


Praktijkervaring


Wij zijn een juristenkantoor, dat sinds 1 maart 1993 met verstand van zaken de rechtspraktijk uitoefent. Wij ontlenen onze deskundigheid aan jarenlange praktijkervaring in:

• Vreemdelingenrecht,

• Nationaliteitsrecht

• Humanitair recht

Bovendien zijn wij erkend mediator in geschillen.

Vertrouwensplicht


Op ons rust de plicht om de cliënt te laten vertrouwen in onze inspanningen. Dit moet al worden vastgesteld voordat de opdracht wordt aanvaard. En daarbij zullen wij wijzen op de mogelijkheid van gefinancierde rechtsbijstand bij de sociale advocatuur. Dit zijn wij verplicht te doen, omdat wij willen dat de cliënt bewust de keuze maakt voor de rechtsbijstand die zijn voorkeur heeft.


ADRES


King Immigration Law

J.C. de Rijpstraat 20

2315 WE Leiden

The Netherlands


CONTACT


T | 071 - 523 19 19

M | 06 - 22 42 46 39

F | 071 - 523 19 29

E | info@kingimmigrationlaw.nl

King Juridisch Adviseurs b.v. is geregistreerd bij de KvK onder nummer: 67911714.

Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Den Haag, onder nummer 14/2017.


SOCIAL MEDIA


LinkedIn